امیدوارم لحظات خوبی رو داشته باشید

آنقدر نفـــس می کشم..
تـــــــــا..
تمــام شود
همه ی آن هوایـــــی که ..
سراغ تو را می گیرد
.
.
پیامک عاشقانه
.
.
.
... !!! صــورت آرزوهــایــم کــبود اســت!!! ...
 
... !!! عــجب دســتِ سنگیــنی داشـــت !!! ...
 
... !!! ســرنوشــتـــــ !!! ...
.
.
.
.
.
زیر گنبد کبود ، دوتا عاشق بودن و کلی حسود ...
تقصیر همون حسودا بود ،
که حالا شده یکی بود ، یکی نبود
.
.
.
پیامک عاشقانه
.
.
نـــه . . . !
الــآن نــه . . . !
فــعـلا" دورت شــلوغـه . . . !
تـنـهات که گذاشـتن یـاده مـن مـی افتی . . .
اونـوقـت دیـگه شرمــنـده . . .
چــون احـتمالا" مــن تـنها نـیـسـتـم . . . !!
.
اس ام اس ها و دل نوشته های غمگین و عاشقانه بیشتر در ادامه مطلب . . .
.
.
پیامک عاشقانه
.
.
.
نخی سیگار مانده برایم
برای همه دلتنگی هایم
من و شب و تنهایی و سیگار
کوله بار غم و تکیه بر دیوار
پک اول به حرمت دلم
پک بعدی به حرمت دلت
به حرمت دلم که بی صدا شکست
به حرمت دلت که باور نکرد و رفت
 
 
اﻱ ﺯﻧﺪﮔﻲ . . .
ﺗﻮ ﻫﺮ ﺳﺎﺯﻱ ﺑﺰﻧﻲ ﻣﻦ ﻣﻲ ﺭﻗﺼﻢ . . . 
اﻣا . . . 
ﻳﻪ ﭼﻴﺰﻱ ﻳﻮاﺷﻜﻲ ﺑﻬﺖ ﺑﮕﻢ . . . 
ﺧﻴﻠﻲ ﺑﻲ ﻣﻌﺮﻓﺘﻲ . . .
.
.
.
پیامک عاشقانه
.
.
.
چقدربده که تو می تونی خودتو خر کنی...
داغون کنی ...بدبخت کنی...
امانمیتونی خودتو بغل کنی...آروم کنی.......ازتنهایی دربیاری...
من آرومم...
ولی قانونا داغونم...!!!
.
.
.
پیامک عاشقانه
.
.
.
روزے مــ ـے رسَــ ــد کـِـ ــﮧ دَر خیـ ــال خُـ ــود
جــ ـای خالــ ـے ام را حِـ ــس کـُــ ــنے
دَر دِلَــ ـت بـ ـا بغـ ــض بگـُویـــ ـے :
" ڪــ ـاش اینجــ ـآ بــ ــود "
.
.
.
پیامک عاشقانه
.
.
.
چیزی نمی خواهم
چیـزے نمیـخـواهَم جـز . . .
یـکــ اتــآقِ تـآریک
یـکـ مـوسیقـے بے کَلآم
یـکـ فنجـآن قهـوه بـهـ تَلخـی ِ زهـر !
وَ خـوآبـے بـه آرآمـے یـکــ مـَرگ هَمیشـگـے . . .
.
.
.
پیامک عاشقانه
.
.
.
از بـــــــــــس کــــــــــــــــــــــــه غلو کرده نگاهــــم پی دیدار
 
دیگـــــــــــــر نظر از جنبش مـــــــــــــــــــــــــــــژگان گله دارد
 
*****
 
خوش آن چشمی که گاهی گوشه ی چشمی به من بودش
 
 
صلای عـــــــــــــــــاشقی میزد نگاه عشـــــــــــــــق آلودش
 
*****
 
تــــــــــــــــو چون جا در دل ویران کنی ، ویــــــــران نمی ماند
 
کـــــــــــــــــــــــه در زندان چو یوسف پا نهد ، زندان نمی ماند
 
*****
 
مــــــــــن و شمع شب و پروانه ســـــــــــــــــه عاشق بودیم
 
سوختند آنـــــــــــــــــدو  شبی ، مــــــن به غمت می سازم
 
*****
 
باکم از کشته شـــــــــــــــــــــدن نیست ، از آن می تـــرسم
 
کــــــــــــــه هنوزم رمــــــــــــقی باشد و قاتل بــــــــــــــــرود 
.
.
.
.
پیامک عاشقانه
.
.
خدا....
آواز عاشقانه ی ما در گلو شکست
حق با سکوت بود صدا در گلو شکست
 
تا آمدن با تو خدا حافظی کنم
 
بغض امان نداد و خدا... در گلو شکست
.
.
.
پیامک عاشقانه
.
.
.
گفتم عشق چیست ؟  
به گل گفتم: "عشق چیست؟" گفت: "از من خوشگل تر است..."
به پروانه گفتم: "عشق چیست؟" گفت: "از من زیبا تر است..."
به شمع گفتم: "عشق چیست؟" گفت: "از من سوزان تر است..."
بعکس متحرک, تصاویر زیبا ساز وبلاگ, قشنگ, جالب,عکس انیمیشنه عشق گفتم: "آخر تو چیستی؟" گفت: "نگاهی بیش نیستم
.
.
.
.
پیامک عاشقانه
.
.
ﯾﮑـــــﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﺷﻪ !!
ﯾﮑـــــﯽ ﮐﻪ ﺁﺩﻣﻮ ﺻﺪﺍ ﮐﻨﻪ ،
ﺑﻪ ﺍﺳﻢ ﮐﻮﭼــﯿﮑﺶ ﺻﺪﺍ ﮐﻨﻪ .. .
ﯾﻪ ﺟــــــﻮﺭﯼ ﮐﻪ ﺣﺎﻝ ﺁﺩﻡ ﺭﻭ ﺧﻮﺏ ﮐﻨﻪ ؛
ﯾﻪ ﺟـــــﻮﺭﯼ ﮐﻪ ﻫﯿﭽــــﮑﺲ ﺩﯾﮕﻪ ﺑﻠﺪ ﻧﺒــﺎﺷﻪ …
ﯾﮑــــــﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺁﺩﻡ ﺭﻭ ﺑﻠﺪ ﺑﺎﺷﻪ !
.
.
.
پیامک عاشقانه
.
من مانده ام،
تو خیلی صبوری؟
یا من خیلی بی صبرم؟
تو خیلی ناز می کنی؟
یا من خریدار قابلی نیستم؟
تو کم لطفی ؟
یا من پرعشقم....؟
شاید همه این ها درست باشند
و شاید هم هیچکدام!
جواب این سوالات را تو می دانی....
فقط تو!
و من در سکوتی مبهم مانده ام 
در شوق تو....
.
.
.
- امروز هم مسافرم!
 
نوشته شده توسط arsalan shapaloo در ساعت 22:23 | لینک  |